P.I.A.

Pedagogisch Interrelationeel Advies


Het is mooi een raam te zijn

waarin het licht niet dooft

voor al wie denkt:

het is al laat.


Vjatsjelav Koeprijanov


Pedagogie, de kunst van vaardig opvoeden, en interrelatie, onze verbondenheid met elkaar en met onze omgeving, zijn sleutelbegrippen in mijn werk.


Opvoeden is een belangrijke taak die veel voldoening geeft. Tegelijk vraagt het soms veel van ouders, leraren en verzorgers. Kinderen tonen op allerlei manieren wat ze nodig hebben. Ze doen dat soms met gedragingen die het ons als volwassene lastig maken. Door samen goed te kijken naar de betekenis van het gedrag van kinderen, worden veranderingen mogelijk die meer geluk brengen voor iedereen.


We willen allemaal iets betekenen voor medemensen. We horen er graag bij en koesteren tegelijk onze vrijheid. Soms lijden we onder gebrek aan contact of ervaren we onze omgeving als een belemmering. Ons gevoel van eigenwaarde kan door (vroegere) afwijzing aangetast zijn zodat we minder vreugde beleven dan we eigenlijk zouden willen. Ik onderzoek graag samen met jou wat je in de weg staat om gelukkig en veerkrachtig te leven.
Je twijfels of vermoeidheid vertellen een verhaal dat aan het licht wil komen.


Ik benader moeilijkheden graag optimistisch. Vastgelopen situaties kunnnen weer in beweging komen.  Dan volgt een ontwikkeling naar meer ontspanning en waarachtigheid. Dat is iedere keer opnieuw een fantastische ervaring.


Bij uitgesproken medische, karakteriële of psychiatrische problemen, is een gespecialiseerde aanpak nodig die ik niet kan bieden. Maar ik kan wel naast je staan om je te helpen opbouwend om te gaan met de situatie. Zo voorkomen we dat (opvoedings)moeilijkheden je gezinsleven, partnerrelatie of werk gaan beheersen.