Als paar in gesprek

Als paar in gesprek


Je bent zo mooi anders
Je bent zo mooi anders dan ik
Natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders
Ik zou je nooit anders dan anders willen


Hans Andreus


Contactvol communiceren kan je leren.  Waarachtig contact met jezelf en met de ander, is de sleutel tot geluk en het geheim van jullie blijvende keuze voor elkaar. 

Als jullie beiden daartoe bereid zijn, kunnen jullie als partners ontdekken hoe je op een nieuwe manier met elkaar in gesprek kan gaan. Wanneer je oprecht naar elkaar luistert, kom je te weten hoe de ander zichzelf, het samenleven en sommige dingen die jij doet of zegt -of niet doet en niet zegt- ervaart. Waarschijnlijk anders dan jij en misschien heel anders dan je had gedacht of bedoeld.

Het werkt bevrijdend je waarachtig uit te spreken zonder het gedrag van de ander te willen sturen. Je toont jezelf, je maakt geen verwijt.  Dat wekt liefde in het hart van de ander. De rechtstreekse weg naar elkaar wordt weer toegankeljker gemaakt. Ieder kan en mag van zichzelf houden en zich geliefd voelen. Het gaat om helder kijken en elkaar beter begrijpen.  Niet om een veranderingsproject. Jullie schip, dat misschien dreigde te stranden, kan zo weer in beweging komen.

Wanneer jullie gaan scheiden, zullen jullie doorheen een rouwproces gaan.  Boosheid en verdriet, gevoelens van wrok, jaloezie, schuld en verwijt, horen erbij. 
Het maakt een heel verschil als jullie elkaar kunnen laten gaan in wederzijds respect. Je kan vrijer verder, als er begrip is voor wat het samenleven onmogelijk maakt.  Het zal er om gaan voor jezelf, je partner en de kinderen, dit lastige proces aan te gaan om het tot een eindpunt te brengen.  Anders wordt het een last die je meedraagt en aan de kinderen te dragen geeft.


Jullie sluiten het partnerschap af en blijven nog samen ouders. Als jullie daar beiden voor kiezen, kan gespreksbegeleiding jullie waarschijnlijk helpen om uit elkaar te gaan op een manier die betrouwbare afspraken voor de toekomst mogelijk houdt. Die afspraken kunnen evolueren in functie van het welzijn en de leeftijd van de kinderen en de mogelijkheden van iedere ouder.


Voorbehoud
De meningsverschillen in scheidingssituaties zijn soms heftig en gekleurd door teleurstelling en wantrouwen. Een enkele keer gebeurt het dat een scheidende ouder met het oog op de beste regeling voor haar of zijn kinderen, van mij verwacht dat ik oordeel over de (on)bekwaamheid van de andere ouder. Getuigenissen over schrijnende voorvallen en relatiemoeilijkheden waarbij ook de kinderen betrokken zijn, gaan me naar het hart. Maar ze kunnen mij niet meteen doen besluiten dat het beter zou zijn voor een kind dat het zo weinig mogelijk bij de ene of de andere ouder zou verblijven tegen diens wil in. Daarover beslissen andere instanties, als er geen onderling akkoord mogelijk blijkt.