Triple P

Triple P lezingen en workshops


De seminariereeksen Triple P richten zich tot ouders van jonge kinderen of van tieners en geven informatie over het ontwikkelen van positieve opvoedingsvaardigheden. Het zijn lezingen met PowerPoint presentatie en daarna een vragen- en gespreksronde. Deze algemene informatieavonden bieden een praktische leidraad.  Ze helpen ouders kijken naar hun opvoedingsstijl en waar ze die eventueel kunnen bijsturen.


De inhoud is eigendom van het Australische opvoedings-programma Triple P (Positive Parenting Program). De grootste partners van Triple P Belgium zijn de provincie Antwerpen en Kind en Gezin. Het programma werd via trainingen doorgegeven aan diensten die met gezondheidszorg bezig zijn zoals de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en de Centra voor Leerlingen-Begeleiding. Ook zelfstandige therapeuten konden de opleiding tot geaccrediteerde hulpverlener volgen.  Triple P biedt een methodiek die ruimte laat voor eigen invalshoeken. Voor mij is dat de keuze voor opvoeden vanuit verbinding en begrip.


Per informatieavond wordt een thema uitgewerkt.


Een reeks voor ouders van kinderen tot 12 jaar
De kracht van positief opvoeden

(uitgangspunten voor ouders)
Zelfzekere, competente kinderen opvoeden

(sociale vaardigheden en zelfstandigheid)
Veerkrachtige kinderen opvoeden

(omgaan met emoties)


Een reeks voor ouders van tieners van 12 tot 16 jaar
Je tiener stimuleren tot verantwoordelijkheid

(over samenleven in het gezin)
Je tiener stimuleren tot zelfstandigheid

(tieners en hun schoolloopbaan)
Je tiener helpen om sociaal te zijn

(omgaan met anderen)


Triple P biedt ook workshops aan. Per workshop komt een thema aan bod waarmee alle ouders te maken krijgen. Aan de hand van beeldmateriaal en concrete voorbeelden worden tips gegeven. Iedere ouder stelt een plan op om thuis mee aan de slag te gaan. In gesprek worden ervaringen uitgewisseld.


Omgaan met ruzie en agressie
Een goed slaappatroon ontwikkelen
Boodschappen doen met kinderen
Leren luisteren