In scholen

In scholen


Vormingsavonden
Een vormingsavond voor de ouders in uw school? Onder Voordrachten en Triple P vindt u meer informatie.


Pedagogische begeleiding leraren 
Leraren hebben alle dagen te maken met gedrag van kinderen waarover zij zich zorgen maken of dat moeilijk te hanteren valt. Een openhartige teambespreking waarbij inzicht ontstaat over mogelijke oorzaken van het signaalgedrag, kan de relatie met zorgkinderen verbeteren. Leraren worden sterker in het benaderen van gedragsproblemen. Kinderen die zich begrepen voelen, werken vlotter mee. De werkdruk neemt af, de klassfeer klaart op. Het loont de moeite om samen te onderzoeken hoe ook in uw school een doelgerichte, verbindende aanpak van gedragsvragen echt kan werken.


Bijscholingsmodule
Leraren en ouders : samenwerken of touwtrekken ? 

Wanneer leraren en ouders een goede verstandhouding hebben, versterken zij elkaars rol. Dat houdt in dat er wederzijds respect bestaat voor elkaars verantwoordelijkheid. Wanneer leraren negatief oordelen over thuissituaties of ouders de aanpak van de leraar ondergraven, ontstaat er in het kind een conflict.  Dat kan leiden tot sociaal-emotionele en leerproblemen. 

Heeft uw school duidelijke opvattingen over de omgang met ouders? Hoe werkt de informatiestroom? Is er beleid rond het opvangen van kritiek en het voorkomen van spanningen rond meningsverschillen? Staan de leraren sterk in hun schoenen als gesprekspartner bij toevallige of geplande oudercontacten en bij zorggesprekken?

U kan bij mij een bijscholing boeken over dit thema. Een (halve) studiedag zal bijdragen tot een gedeelde visie op de relatie met ouders en hoe die vanuit de school te verzorgen. Leraren verdiepen hun communicatievaardigheden.


Begeleiding van ouders
In uw school of uw organisatie, kan ik groepsgesprekken voor ouders begeleiden. Met als vertrekpunt de ervaringen van de ouders werken we aan inzicht in het eigen opvoedend gedrag. Concrete voorbeelden maken duidelijk wat de behoeftes van kleine kinderen, opgroeiende kinderen en tieners zijn. We bespreken welke veranderingen mogelijk zijn om beter aan die behoeftes tegemoet te komen. Door het onderlinge contact en de herkenning wordt duidelijk dat alle ouders te maken krijgen met opvoedingsvragen en dat iedereen antwoorden kan ontdekken.


Positief opvoeden in de klas, op de speelplaats en in de opvang
meer onder Begeleiding


Een warm hart en een klare kijk maken opvoeden tot een kunst die kinderen voor het leven vormt!