Het zijnsgeoriënteerde gesprek

Het zijnsgeoriënteerde gesprek


“Laat je aan de wereld zien zoals je bent,
niet zoals je denkt dat je zou moeten zijn.”


Het kost krachten om ons anders voor te doen dan we zijn. Die krachten komen vrij wanneer we ophouden te willen ontsnappen aan het hier en nu.


Hierbij kan het zijnsgeoriënteerde gesprek een steun zijn. Het nodigt je uit aanwezig te zijn precies zoals je bent.
De begeleider luistert naar wat jij in het moment ervaart en schept een veilige ruimte waarin je je kan uitspreken.
Er is niets dat zou moeten veranderen. Het is zoals het is.
Jouw waarheid mag er ongecensureerd zijn.


Alle troeven om een moeilijke situatie te kunnen aanpakken, zitten in onszelf. We weten wie we zijn en wat we nodig hebben om ons zo te kunnen laten zien. Opnieuw contact maken met die innerlijke wetenschap, geeft energie en moedigt ons aan spontaan te zijn en ons vrijer te uiten.


Onze persoonlijke ontwikkeling is niet meer of minder dan ontluiken als een bloem in de zon. Wanneer het licht en de warmte ontbreken of we vinden geen geschikte plek, plooien we ons terug op onszelf en staat ons systeem in wacht. Die wachthouding kan een gewoonte worden die ons doet vergeten dat we een bloem zijn of ons doet geloven dat we moeten werken om een boom te worden.


In een zijnsgeoriënteerd gesprek kan je je oorspronkelijke stralende kwaliteiten herontdekken. Je wordt uitgenodigd om ieder ogenblik opnieuw jezelf te laten zijn zoals je bent. Daar ligt de sleutel tot worden wie je altijd al was.

Je kan daardoor veerkrachtiger omgaan met de lotgevallen van het leven. Je groeit natuurlijkerwijze steeds meer tot een waarachtige mens.


Als zijnsgeoriënteerde ouder, ben je gevoelig voor wat je kind in zich draagt. Je wordt er blij van je kind de mogelijkheden te bieden om die unieke rijkdom tot uiting te brengen.