Voordrachten

Voordrachten


“Een goed spreker verzamelt de hoop, de dromen en de behoeften van mensen en schenkt hen inspiratie waarmee ze de waarden kunnen verwezenlijken die ze nastreven.”


De voordrachten die u voor uw organisatie bij mij kan boeken, gaan over opvoeden en ontwikkelen in de 21ste eeuw.


Vernieuwende inzichten inspireren ouders, leraren en opvoeders, kinderverzorg/st/ers, grootouders en ieder die geïnteresseerd is in persoonlijke groei


Optimisme, oprechtheid en vertrouwen
zijn sleutelbegrippen in de benadering van een waaier aan concrete onderwerpen :


Agressie, depressie en angst bij kinderen

Communicatie die helpt groeien
Gedragsproblemen begrijpen en begeleiden
Faalangst
Gender(on)gelijkheid
Grenzen bieden
Hechten bevorderen
Hoogbegaafdheid
Onder- en overpresteren
Oplossingsgericht waarnemen
Opvoeden en samenleven vroeger en nu
Persoonlijk leiderschap
Positief en bewust opvoeden
Ruimte voor ontwikkeling
Seksueel getint spel en gedrag
Slapen, inslapen, doorslapen
Sociaal-emotioneel leren
Tijdsdruk(te) als uitdaging
Weerbaarheid bij (hooggevoelige) kinderen en tieners
Wilsontwikkeling
Zelfstandig worden per leeftijdsfase


Deze thema’s kunnen aan bod komen in een avondvoordracht met daarna ruimte voor vragen en uitwisseling. In een reeks avondvoordrachten of op een studiedag, kunnen verschillende onderwerpen aan elkaar gekoppeld worden.


Een voordracht of vorming op maat naar aanleiding van een concrete vraag in uw school of organisatie ? Neem gerust contact op !